29
شهریور

خدمات پرتو نگاری در منزل

مرکز خدمات پرستاری رز امکان جدیدی را به مجموعه ی خدمات پرستاری رز به نام پرتو نگاری در منزل اضافه کرده است.   لیست خدمات رادیولوژی و تصویر برداری...

ادامه مطلب