29
شهریور

مراقبت ویژه پرستاری از بیماران سرطانی

یکی دیگر از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز با همکاری شرکت جهان پخش آرام، مراقبت ویژه پرستاری از بیماران سرطانی می باشد . به همین جهت قصد دایم تا در...

ادامه مطلب