29
شهریور

خدمات پرستاری شبانه روزی رز ارائه خدمات رایگان پزشکی در هفته سلامت شهرداری منطقه ۲۲

ارائه خدمات رایگان پزشکی در هفته سلامت – شهرداری منطقه ۲۲ ۱- ارائه خدمات در روز پنجم هفته سلامت به شهروندان شهرک گلستان : ارائه خدمات رایگان پزشکی ۲-...

ادامه مطلب