30
شهریور

خدمات نگهداری، مراقبت و پرستار کودک در منزل

خانه‌یکی از مکان‌هایی است که در آن احساس امنیت و آرامش به ما دست می‌دهد. وقتی که مورد مراقبت و پرستاری یک کودک قرار دارد، این احساس امنیت و آرامش دوچندان مهم می‌شود. خدمات نگهداری، مراقبت و پرستاری کودک در منزل این امکان را به والدین می‌دهد تا به فرزندان خود در محیطی آشنا و دلنشین خدمات دهند. در این مقاله، به اهمیت و مزایای این خدمات می‌پردازیم.

 

خدمات ارائه شده:

 • نگهداری دوره‌ای :اگر والدین نیاز به کمک در زمان‌های خاص دارند، خدمات نگهداری دوره‌ای ارائه می‌شود. این شامل مراقبت در تمام ساعات یا در زمان‌های مشخصی می‌شود.
 • نگهداری تمام وقت :برای والدینی که نیاز به کمک در تمام ساعات روز و شب دارند، خدمات نگهداری تمام وقت مناسب است. این به والدین اطمینان می‌دهد که کودکانشان در هر لحظه مورد مراقبت و نظارت هستند.
 • آموزش و توسعه :پرستاران مجرب به کودکان در محیط خانه کمک می‌کنند تا مهارت‌های مختلف را یاد بگیرند و توسعه کنند. این شامل مهارت‌های هوشی، اجتماعی و حرکتی است.

اعزام پرستار بچه ۲۴ ساعته با هزینه مناسب: راهکاری مطمئن برای مراقبت حرفه‌ای از فرزندان

وقتی که والدین به دنبال مراقبت حرفه‌ای و موثر برای فرزندان خود هستند، اعزام پرستار بچه ۲۴ ساعته با هزینه مناسب یک راهکار بسیار موثر است. این سرویس اجازه می‌دهد که والدین با اطمینان به وظایف و مسئولیت‌های خود بپردازند در حالی که کودکانشان تحت نظر حرفه‌ای و مهربانی پرستاران ما قرار دارند.

 

مزایا:

 • مراقبت تمام وقت: با ارائه خدمات ۲۴ ساعته، والدین اطمینان دارند که فرزندانشان در هر لحظه از روز و شب تحت نظر حرفه‌ای هستند.
 • رشد سالم و آرامش برای کودکان: محیط آرام و مهربان که توسط پرستار فراهم می‌شود، به کودکان کمک می‌کند تا به طور سالم و مطمئن رشد کنند.
 • توسعه مهارت‌ها و استعدادها: پرستاران ما به کودکان در فعالیت‌های آموزشی و ترفندهای توسعه دهنده کمک می‌کنند.
 • ارتباط نزدیک با والدین: پرستاران به والدین اطلاعات دقیق و مرتبط در مورد رفتارها و توسعه کودکان ارائه می‌دهند.
 • هزینه مناسب و شفاف: با ارائه خدمات با هزینه مناسب و شفاف، والدین می‌توانند به راحتی به این سرویس دسترسی پیدا کنند.
 • مراقبت تمام وقت: با ارائه خدمات ۲۴ ساعته، والدین اطمینان دارند که فرزندانشان در هر لحظه از روز و شب تحت نظر حرفه‌ای هستند.
 • رشد سالم و آرامش برای کودکان: محیط آرام و مهربان که توسط پرستار فراهم می‌شود، به کودکان کمک می‌کند تا به طور سالم و مطمئن رشد کنند.
 • توسعه مهارت‌ها و استعدادها: پرستاران ما به کودکان در فعالیت‌های آموزشی و ترفندهای توسعه دهنده کمک می‌کنند.
 • ارتباط نزدیک با والدین: پرستاران به والدین اطلاعات دقیق و مرتبط در مورد رفتارها و توسعه کودکان ارائه می‌دهند.
 • هزینه مناسب و شفاف: با ارائه خدمات با هزینه مناسب و شفاف، والدین می‌توانند به راحتی به این سرویس دسترسی پیدا کنند.

 

چگونگی اعزام پرستار:

برای اعزام پرستار بچه ۲۴ ساعته، والدین می‌توانند با ما تماس بگیرند و نیازهای خود را اعلام کنند. پرستار متخصص ما با توجه به نیازها و شرایط خانواده، برنامه‌ریزی مراقبت مناسب را ارائه می‌دهد.

با اعزام پرستار بچه ۲۴ ساعته، والدین می‌توانند به راحتی به تعهدات خود در زندگی روزمره بپردازند در حالی که اطمینان دارند که فرزندانشان در دستهای مراقبت‌کنندگان حرفه‌ای و دوستانه هستند.

اگر شما به دنبال یک پرستار ماهر و معتمد هستید، با ما تماس بگیرید تا بتوانیم به شما کمک کنیم.

خدمات نگهداری، مراقبت و پرستار کودک در منزل

خانه‌یکی از مکان‌هایی است که در آن احساس امنیت و آرامش به ما دست می‌دهد. وقتی که مورد مراقبت و پرستاری یک کودک قرار دارد، این احساس امنیت و آرامش دوچندان مهم می‌شود. خدمات نگهداری، مراقبت و پرستاری کودک در منزل این امکان را به والدین می‌دهد تا به فرزندان خود در محیطی آشنا و دلنشین خدمات دهند. در این مقاله، به اهمیت و مزایای این خدمات می‌پردازیم.

خدمات ارائه شده

 • نگهداری دوره‌ای :اگر والدین نیاز به کمک در زمان‌های خاص دارند، خدمات نگهداری دوره‌ای ارائه می‌شود. این شامل مراقبت در تمام ساعات یا در زمان‌های مشخصی می‌شود.
 • نگهداری تمام وقت :برای والدینی که نیاز به کمک در تمام ساعات روز و شب دارند، خدمات نگهداری تمام وقت مناسب است. این به والدین اطمینان می‌دهد که کودکانشان در هر لحظه مورد مراقبت و نظارت هستند.
 • آموزش و توسعه :پرستاران مجرب به کودکان در محیط خانه کمک می‌کنند تا مهارت‌های مختلف را یاد بگیرند و توسعه کنند. این شامل مهارت‌های هوشی، اجتماعی و حرکتی است.

اعزام پرستار بچه ۲۴ ساعته با هزینه مناسب: راهکاری مطمئن برای مراقبت حرفه‌ای از فرزندان

وقتی که والدین به دنبال مراقبت حرفه‌ای و موثر برای فرزندان خود هستند، اعزام پرستار بچه ۲۴ ساعته با هزینه مناسب یک راهکار بسیار موثر است. این سرویس اجازه می‌دهد که والدین با اطمینان به وظایف و مسئولیت‌های خود بپردازند در حالی که کودکانشان تحت نظر حرفه‌ای و مهربانی پرستاران ما قرار دارند.

مزایا:

 • مراقبت تمام وقت: با ارائه خدمات ۲۴ ساعته، والدین اطمینان دارند که فرزندانشان در هر لحظه از روز و شب تحت نظر حرفه‌ای هستند.
 • رشد سالم و آرامش برای کودکان: محیط آرام و مهربان که توسط پرستار فراهم می‌شود، به کودکان کمک می‌کند تا به طور سالم و مطمئن رشد کنند.
 • توسعه مهارت‌ها و استعدادها: پرستاران ما به کودکان در فعالیت‌های آموزشی و ترفندهای توسعه دهنده کمک می‌کنند.
 • ارتباط نزدیک با والدین: پرستاران به والدین اطلاعات دقیق و مرتبط در مورد رفتارها و توسعه کودکان ارائه می‌دهند.
 • هزینه مناسب و شفاف: با ارائه خدمات با هزینه مناسب و شفاف، والدین می‌توانند به راحتی به این سرویس دسترسی پیدا کنند.
 • مراقبت تمام وقت: با ارائه خدمات ۲۴ ساعته، والدین اطمینان دارند که فرزندانشان در هر لحظه از روز و شب تحت نظر حرفه‌ای هستند.
 • رشد سالم و آرامش برای کودکان: محیط آرام و مهربان که توسط پرستار فراهم می‌شود، به کودکان کمک می‌کند تا به طور سالم و مطمئن رشد کنند.
 • توسعه مهارت‌ها و استعدادها: پرستاران ما به کودکان در فعالیت‌های آموزشی و ترفندهای توسعه دهنده کمک می‌کنند.
 • ارتباط نزدیک با والدین: پرستاران به والدین اطلاعات دقیق و مرتبط در مورد رفتارها و توسعه کودکان ارائه می‌دهند.
 • هزینه مناسب و شفاف: با ارائه خدمات با هزینه مناسب و شفاف، والدین می‌توانند به راحتی به این سرویس دسترسی پیدا کنند.

چگونگی اعزام پرستار

برای اعزام پرستار بچه ۲۴ ساعته، والدین می‌توانند با ما تماس بگیرند و نیازهای خود را اعلام کنند. پرستار متخصص ما با توجه به نیازها و شرایط خانواده، برنامه‌ریزی مراقبت مناسب را ارائه می‌دهد.

با اعزام پرستار بچه ۲۴ ساعته، والدین می‌توانند به راحتی به تعهدات خود در زندگی روزمره بپردازند در حالی که اطمینان دارند که فرزندانشان در دستهای مراقبت‌کنندگان حرفه‌ای و دوستانه هستند.

اگر شما به دنبال یک پرستار ماهر و معتمد هستید، با ما تماس بگیرید تا بتوانیم به شما کمک کنیم.

ویژگی‌ها و وظایف پرستار در نگهداری و مراقبت از کودک در منزل

استخدام پرستار کودک در منزل

وظایف و ویژگی‌های پرستار در نگهداری و مراقبت از کودک در منزل ممکن است شامل موارد زیر باشد:

نگهداری فیزیکی و ایمنی: پرستار کودک باید محیطی ایمن و سالم برای کودک فراهم کند. این شامل بررسی و رفع خطرات محتمل مانند قفل کردن درها و دریافت اطلاعات در مورد محل آمدن و رفتن کودک می شود.

مراقبت در مورد تغذیه: پرستار باید غذاهای سالم و مناسب را برای کودک آماده کند و مطمئن شود که کودک به طور مناسب تغذیه می‌شود. او می‌تواند برنامه غذایی مناسب را بر اساس نیازهای رشدی و توسعه‌ای کودک تنظیم کند.

مراقبت بهداشت شخصی: پرستار کودک باید بهداشت و بهداشت شخصی کودک را رسیدگی کند، از جمله حمام دادن، تعویض پوشاک و تمیز کردن دست‌ها قبل و بعد از غذا خوردن، مسواک زدن و تمیزی دهان.

نظارت و توجه به نیازهای روانی: پرستارکودک باید به نیازهای روانی و احساسی کودک توجه کند. او ممکن است با استفاده از صحبت کردن، شنیدن دقیق و ارائه حمایت، به کودک کمک کند تا با تغییرات و تحولات روانی خود به خوبی مقابله کند.

استخدام پرستار کودک در منزل

مراقبت فیزیکی: پرستارکودک باید از نیازهای فیزیکی کودک مراقبت کند. این شامل تغذیه مناسب، تعویض پوشاک، حمام دادن، تمیز کردن و نظافت کودک است.

نظارت پزشکی و حفاظت: پرستارکودک باید به توصیه‌ها و دستورات پزشکی مربوط به کودک توجه کند. او باید داروها را به موقع و با دقت به کودک مصرف دهد و در صورت لزوم با پزشک مشورت کند. او باید خطرات محیطی را شناسایی کند و تدابیر لازم را برای جلوگیری از وقوع تصادفات اتخاذ کند.

فعالیت‌های آموزشی و سرگرمی: پرستارکودک می‌تواند برنامه‌های آموزشی و سرگرمی مناسب برای کودک طراحی کند. این فعالیت‌ها می‌توانند شامل بازی‌های آموزشی، خواندن کتاب، تماشای فیلم‌های آموزشی و تشویق به فعالیت‌های خلاقانه باشند.

توجه به رشد و توسعه: پرستارکودک باید توجه ویژه‌ای به رشد و توسعه کودک داشته باشد. او می‌تواند مهارت‌های اجتماعی، زبانی و حرکتی کودک را توسعه دهد و در بهبود هوش و هیجانات کودک نقش داشته باشد.

ارائه مراقبت و عنایت امروزی: پرستارکودک باید به نیازهای روزانه کودک، مانند خواب، استراحت، بازی و تفریح، مراقبت کند. همچنین، او باید به کودک محبت و توجه لازم را ارائه کرده و احساس امنیت و راحتی را به او منتقل کند.

ارتباط با والدین: پرستارکودک باید با والدین کودک در تماس باشد و گزارش‌هایی از مراقبت‌های روزانه، توسعه کودک و هرگونه نگرانی را به آنها ارائه دهد. همچنین، ارتباط مستمر با والدین کمک می‌کند تا اطلاعات مربوط به کودک را به‌روز رسانی کنند و در کنار همکاری با والدین، مشکلات و مسائل مربوط به کودک را حل کنند.

مهارت‌های بینشی و حل مسئله: پرستارکودک باید مهارت‌های بینشی و حل مسئله را داشته باشد تا در مواقع ضروری و در مواجهه با مشکلات بهترین تصمیم‌ها را بگیرد.

مراقبت در مورد خواب: پرستارکودک باید به روال خواب کودک توجه کند و مطمئن شود که کودک در یک محیط آرام و امن خواب می‌برد. او می‌تواند به کودک کمک کند تا روال خواب منظم و ساعت خواب مناسب را تشکیل دهد.

پیگیری سلامت: پرستارکودک بچه باید سلامت جسمانی کودک را پیگیری کند و در صورت بروز هرگونه نشانه‌های ناعادی یا بیماری، به والدین گزارش دهد و در صورت لزوم با پزشک مشورت کند.

مهارت بازیابی و اورژانس: پرستارکودک باید تسلط کامل بر مهارت‌های اورژانسی داشته باشد و در صورت وقوع حادثه یا بروز مشکلات طبیعی مانند سانحه، سوختگی، خفگی و غیره، بتواند به سرعت واکنش مناسب نشان دهد و در صورت لزوم نیروهای اضافی را به محل فراخواند.

اشتباهات رایج پرستاران

استخدام پرستار کودک در منزل

پرستاران کودک نقش بسیار مهمی در مراقبت و توسعه کودکان دارند، اما گاهی اوقات ممکن است اشتباهات رایجی در حین انجام وظایف خود اتفاق بیفتد. در ادامه به برخی از این اشتباهات پرستاران کودک اشاره می‌کنیم:

 1. عدم به روزرسانی مهارت‌ها: پرستاران باید مهارت‌ها و دانش خود را به‌روز نگه دارند. عدم آشنایی با آخرین روش‌ها و توصیه‌ها می‌تواند بر روی مراقبت کودکان تاثیر منفی داشته باشد.
 2. نقص در ارتباط و ارتباط بدون احترام با کودکان: ارتباط موثر با کودکان بسیار اساسی است. پرستاران باید احترام و محبت خود را نشان دهند تا ارتباط دوطرفه و مثبت برقرار شود.
 3. عدم توجه به نیازهای منحصر به فرد هر کودک: هر کودک نیازها و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. عدم توجه به این نیازها می‌تواند موجب احساس ناخوشایندی و ناراحتی در کودکان شود.
 • استفاده از ابزارها و تجهیزات بدون دانش کافی: استفاده اشتباه از تجهیزات مانند شیردهی مصنوعی یا تجهیزات پزشکی می‌تواند بر سلامت و راحتی کودکان تاثیر بگذارد.
 • نقص در مراقبت از بهداشت و سلامت: عدم رعایت بهداشت و سلامت کودکان می‌تواند به ابتلا به بیماری‌ها یا عفونت‌ها منجر شود.
 • عدم ارتباط مؤثر با والدین: اطلاعات و نکات مربوط به کودکان باید با والدین به اشتراک گذاشته شود تا هماهنگی موثر در مراقبت از کودکان انجام شود.
 • عدم آمادگی برای مواقع اورژانسی: پرستاران باید آمادگی کامل برای واکنش در مواقع اورژانسی داشته باشند تا سلامت و ایمنی کودکان را تضمین کنند.

برای ارائه مراقبت مطمئن و حرفه‌ای به کودکان، پرستاران باید موارد فوق را در نظر داشته باشند و به دوره‌های آموزشی مناسب شرکت کنند تا مهارت‌های خود را به‌روز نگه دارند.

رابطه پرستار و کودک

استخدام پرستار کودک در منزل

رابطه پرستاران کودک با کودکان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین اجزای ارائه مراقبت کودکان است. این رابطه نه تنها بر ارتقاء سلامت و رشد کودکان تاثیر می‌گذارد بلکه بر احساسات و رفتارهای آنان نیز تأثیر می‌گذارد.

احترام و اعتماد متقابل: پرستاران باید احترام و اعتماد کودکان را جلب کنند و به آنان احساس کنند که مورد احترام و توجه واقع می‌شوند. این باعث تقویت اعتماد به نفس و احساس امنیت در کودکان می‌شود.

ارتباط دوطرفه و مثبت:  یک ارتباط فعال و دوطرفه بین پرستار و کودکان ضروری است. این امر باعث می‌شود که کودکان احساس شناخته شدن و مراقبت شدن کنند.

توجه و حساسیت به نیازهای فردی: هر کودک نیازها و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. پرستاران باید توانایی داشته باشند تا به این نیازها با دقت و حساسیت واکنش نشان دهند.

پشتیبانی در مواقع دشوار: در مواقعی که کودکان نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند (مثلاً در مواقع اورژانسی یا هنگام بروز استرس)، پرستاران باید حضور فعال داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که کودک در امان و مراقبت شده است.

تشویق به رشد و توسعه: پرستاران باید کودکان را در یادگیری، بازی و فعالیت‌های خلاقیتی تشویق کنند. این باعث توسعه مهارت‌ها و استعدادهای کودکان می‌شود.

توانایی در مدیریت رفتارهای چالشی: برخی کودکان ممکن است رفتارهای چالشی داشته باشند. پرستاران باید توانمندی در مدیریت و اصلاح این رفتارها را داشته باشند.

رابطه مثبت و صمیمی پرستاران با کودکان اساسی برای ارائه مراقبت موثر و ایجاد یک محیط آرام و امن برای رشد و توسعه سالم آنان است. این روابط می‌تواند به کودکان احساس ارزشمندی و محبت کنند و بر تجربه‌ی آنها از مراقبت کمک کند.

انتخاب پرستار نوزاد (نکته هایی برای انتخاب پرستار بچه)

استخدام پرستار کودک در منزل

انتخاب یک پرستار برای مراقبت از فرزندانتان یک مسئولیت مهم است. در اینجا چند نکته مهم برای انتخاب پرستار بچه را داریم:

تجربه و تخصص: مطمئن شوید که پرستار تجربه کافی در مراقبت از کودکان داشته باشد. اطمینان حاصل کنید که دارای مهارت‌های لازم برای مراقبت از سلامت و رشد کودکان است.

تحصیلات و آموزش: بررسی کنید که پرستار دارای تحصیلات و آموزش مرتبط با مراقبت از کودکان است. ممکن است پرستار دارای مدرک یا گواهینامه‌ای در زمینه مراقبت از کودکان باشد.

مهارت در برقراری ارتباطی : یک پرستار باید بتواند با کودکان به خوبی ارتباط برقرار کند و احترام و مهربانی را به آنان ارائه دهد.

مهارت‌های امنیتی و اورژانسی: پرستار باید بتواند در مواقع اورژانسی و خطرناک عمل کند و اقدامات امنیتی را اجرا کند.

مهارت‌ها و دانش فنی: اطمینان حاصل کنید که پرستار با مهارت‌های مربوط به مراقبت از کودکان آشنا است، از جمله تغذیه، بهداشت شخصی، امنیت و اورژانس.

رفتار و شخصیت: مهم است که پرستار دارای رفتار مناسب و شخصیتی مناسب برای کار با کودکان باشد. بررسی کنید که آیا پرستار صبور، دلسوز، مهربان و قابل اعتماد است.

چک کردن مدارک و مراجعات قبلی: تحقیق کنید و مطمئن شوید که پرستار دارای مدارک و مجوزهای لازم برای ارائه خدمات مراقبتی است.

مصاحبه شخصی: مصاحبه حضوری با پرستار به شما این امکان را می‌دهد تا از مهارت‌ها، شخصیت و روش کاری او آگاه شوید.

رفتار با کودکان: توجه داشته باشید که پرستار چگونه با کودکان برخورد می‌کند و آیا برقراری ارتباط مثبت و دوستانه با آنان دارد یا خیر.

مراقبت‌های اضافی: سوال کنید که پرستار در مواقع اورژانسی چگونه عمل می‌کند و آیا بلده های مورد نیاز برای مراقبت از کودکان را دارد یا خیر

پیشینه کیفی: پرسیدن از مراجع قبلی پرستار در مورد عملکرد و شیوه کاری او می‌تواند نکات مفیدی فراهم کند.

مراجعه به مراجعه‌کنندگان قبلی: درخواست کنید که پرستار مراجعه‌کنندگان قبلی خود را معرفی کند و با آنها تماس بگیرید تا نظرات و تجربیاتشان را درباره عملکرد پرستار بشنوید.

مصاحبه شخصی: قبل از استخدام، یک مصاحبه شخصی با پرستار برگزار کنید تا اطلاعات بیشتری درباره توانایی‌ها، دانش و شخصیت او بدست آورید.

تطابق با اهداف و ارزش‌ها: مطمئن شوید که پرستار با ارزش‌ها و اهداف خانواده‌تان هماهنگ است و قادر به ارائه مراقبت مطلوب برای کودکان شما است.

بررسی مراجع: درخواست کنید تا پرستار مراجع قابل تأییدی را معرفی کند که می‌توانید با آنها تماس بگیرید و درباره عملکرد و قابلیت‌های پرستار بررسی کنید.

آزمایش اولیه: در ابتدا، ممکن است یک آزمایش کوتاه در دستهای پرستار باشد تا بررسی کنید که آیا تطابق واقعی بین او و کودکان شما وجود دارد یا خیر.

مجازی سازی: در صورت استفاده از پلتفرم‌های آنلاین برای استخدام پرستار کودک، مطمئن شوید که از سیستم‌های امن و روش‌های احراز هویت استفاده می‌کنید تا از صحت و هویت پرستار اطمینان حاصل کنید.

انتخاب یک پرستار ماهر و معتمد برای مراقبت از کودکان شما امری بسیار مهم است. با رعایت این نکات، می‌توانید بهترین انتخاب را برای خانواده‌تان داشته باشید.

قیمت پرستار کودک در منزل ۱۴۰۲

این قیمت ها تقریبی است برای اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید.

پرستار کودکبدون امور منزلبا امور منزل
روزانه ( ۳ روز در هفته )از ۶ تا ۶.۵ میلیون توماناز ۷ تا ۷.۵ میلیون تومان
روزانه ( ۸ ساعت کاری )از ۸.۵ تا ۹ میلیون توماناز ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان
۱۲ ساعت کاری از ۱۲.۵ تا ۱۳ میلیون توماناز ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تومان
شبانه روزیاز ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون توماناز ۱۴.۵ میلیون تومان به بالا 

تفاوت پرستاری از کودک در منزل و مراکز مراقبت از اطفال چیست؟

استخدام پرستار کودک در منزل

تفاوت‌های اصلی بین پرستاری از کودک در منزل و مراکز مراقبت از اطفال عبارتند از:

محیط: در پرستاری از کودک در منزل، محیط فضای خانگی استفاده می‌شود و کودک در محیط آشنا به آن قرار دارد. این می‌تواند برای کودک احساس راحتی و امنیت بیشتری ایجاد کند. در مقابل، مراکز مراقبت از اطفال معمولاً در محیط‌های تجاری یا تخصصی از جمله مهدکودک یا پیش‌دبستانی فعالیت می‌کنند و کودک با محیط جدیدی روبرو می‌شود.

نسبت پرستار به کودک: در پرستاری از کودک در منزل، یک پرستار به طور مستقیم مراقبت از کودک انجام می‌دهد و نسبت پرستار به کودک به طور کامل به کنترل و نیازهای خانواده و کودک تحت تأثیر است. در مقابل، در مراکز مراقبت از اطفال، نسبت پرستار به کودک معمولاً بیشتر است و تعدادی از پرستاران و کارکنان مربوطه به صورت همزمان برای مراقبت از گروهی از کودکان حضور دارند.

برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها: در پرستاری از کودک در منزل، برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها بیشتر به صورت شخصی‌سازی شده و بر اساس نیازها و علاقه‌های کودک انجام می‌شود. در مقابل، مراکز مراقبت از اطفال معمولاً برنامه‌ریزی منظم و ساختارمندی دارند که شامل فعالیت‌های آموزشی، بازی و تفریحی است.

تعامل با کودکان دیگر: در مراکز مراقبت از اطفال، کودکان با همدیگر در تعامل قرار می‌گیرند و می‌توانند از تجربه ارتباط با همسالانشان بهره‌برداری کنند. در پرستاری از کودک در منزل، این تعامل با کودکان دیگر به صورت محدودتر است و بیشتر بر ارتباط با پرستار و اعضای خانواده تمرکز دارد.

وظایف پرستار کودک در منزل

وظایف پرستار کودک در منزل می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

مراقبت از کودک: پرستار کودک در منزل مسئولیت مراقبت و نگهداری از کودک را بر عهده دارد. این شامل تغذیه، بهداشت شخصی، تعویض پوشاک، استحمام، تعویض پوشک و تمیز کردن کودک می‌شود.

فعالیت‌های آموزشی: پرستار کودک می‌تواند وظیفه آموزش مهارت‌های ابتدایی به کودک را بر عهده بگیرد، از جمله آموزش دستشویی، آموزش خوردن با استفاده از قاشق و چنگال، آموزش شستن دست‌ها و غیره.

فعالیت‌های سرگرمی: پرستار کودک می‌تواند فعالیت‌های سرگرمی و بازی‌های مناسب برای کودک را برنامه‌ریزی و اجرا کند. این فعالیت‌ها می‌تواند شامل خواندن کتاب، بازی با اسباب‌بازی، ترانه خواندن، آموزش بازی‌های تعلیمی و غیره باشد.

توسعه فعالیت‌های جسمانی: پرستار کودک می‌تواند به کودک کمک کند تا فعالیت‌های جسمانی مناسب را انجام دهد. این شامل بازی در فضای باز، پیاده‌روی، حرکات ورزشی ساده و تشویق به اشتراک‌گذاری بازی با دیگر کودکان است.

نظارت بر سلامتی: پرستار کودک مسئولیت نظارت و پیگیری از وضعیت سلامتی کودک را دارد. این شامل اندازه‌گیری دمای بدن، اعمال داروهای مورد نیاز، تشخیص و پیگیری علائم بیماری و مراقبت از کودک در صورت بیماری است.

ارتباط با خانواده: پرستار کودک باید با خانواده کودک در تماس باشد و اطلاعات مربوط به وضعیت کودک را با آنها به اشتراک بگذارد. همچنین باید به خانواده راهنمایی‌های لازم در خصوص مراقبت‌های خانگی و توصیه‌های بهداشتی بدهد.

تهیه و نظارت بر غذا: پرستار کودک مسئولیت تهیه و نظارت بر غذاهای کودک را دارد. این شامل انتخاب مواد غذایی سالم، آماده‌سازی و ارائه وعده‌های غذایی مناسب برای کودک است.

پرستار بچه تا چه زمانی می‌تواند در کنار کودک باشد؟

با توجه به محدودیت‌های قانونی و مقررات مربوط به کار پرستاران کودک، همچنین نیازهای خانواده و توافقات شخصی، میزان زمانی که پرستار بچه در کنار کودک می‌تواند باشد، ممکن است متفاوت باشد.

استخدام پرستار کودک در منزل

در زیر چندین مورد را بررسی می‌کنیم

پرستار کودک تمام وقت: در این حالت، پرستار کودک به عنوان یک نفر حرفه‌ای و تمرین‌کرده، به طور کامل به مراقبت و نگهداری از کودک اختصاص می‌یابد. او می‌تواند در طول روز و شب در کنار کودک باشد و مسئولیت‌های مراقبتی را به طور کامل برعهده داشته باشد.

پرستار کودک به صورت پاره وقت: در این حالت، پرستار کودک برای مدت زمان محدودی در روز به عنوان پرستار کودک حضور دارد. مدت زمان حضور پرستار می‌تواند توسط خانواده و پرستار تعیین شود و بسته به نیازهای خانواده، می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً پرستار می‌تواند برای چند ساعت در روز در کنار کودک باشد تا به خانواده کمک کند.

پرستار کودک برای مواقع خاص: در برخی موارد، خانواده ممکن است نیاز به حضور پرستار کودک در مواقع خاص داشته باشد، مانند زمانی که والدین برای کار یا تعطیلات بیرون از خانه هستند. در این حالت، پرستار کودک می‌تواند برای مدت زمان محدودی در کنار کودک باشد.

استخدام پرستار کودک در منزل

چه زمانی پرستار کودک استخدام کنیم

استخدام پرستار کودک وابسته به نیازها و شرایط خانواده شما است. در زیر چندین موقعیت را بررسی می‌کنیم که ممکن است نیاز به استخدام پرستار کودک وجود داشته باشد:

زمان کار: اگر شما و همسرتان برای مدت طولانی در طول روز خارج از خانه کار می‌کنید، ممکن است نیاز به حضور پرستار کودک در این زمان وجود داشته باشد. پرستار کودک می‌تواند به عنوان یک نفر حرفه‌ای و تمرین‌کرده در این بازه زمانی در کنار کودک باشد و به مراقبت و نیازهای او پاسخ دهد.

زمان بیماری یا مرخصی: در برخی موارد، شما ممکن است به دلایل بهداشتی یا شخصی نتوانید مراقبت کامل از کودک خود را برعهده بگیرید. در این مواقع، استخدام پرستار کودک می‌تواند به شما کمک کند تا در زمان بیماری یا مرخصی، مراقبت کودک را به عهده پرستار بگذارید.

زمان ویژگی‌های خاص کودک: در برخی مواقع، کودک شما ممکن است نیازهای خاصی داشته باشد که نیاز به توجه ویژه دارد. مثلاً اگر کودک شما دارای نیازهای پزشکی خاص یا نظارت مداوم است، استخدام پرستار کودک می‌تواند به شما کمک کند تا به نیازهای او پاسخ دهید.

چگونه یک پرستار حرفه‌ای برای نگهداری از کودک استخدام کنیم؟

برای استخدام یک پرستار حرفه‌ای برای نگهداری از کودک، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

تعیین نیازها: مشخص کنید که نیازهای شما و کودکتان چیست. آیا نیاز به پرستار تمام وقت، پاره وقت یا در مواقع خاص دارید؟ آیا نیاز به مهارت‌های خاصی مانند تجربه در مراقبت از کودکان با نیازهای ویژه دارید؟

جستجو و انتخاب: جستجوی پرستاران حرفه‌ای را آغاز کنید. می‌توانید از طریق دوستان، خانواده یا مراکز مراقبت از کودکان در اطرافتان اطلاعات بگیرید. همچنین، می‌توانید از سایت‌ها و منابع آنلاین معتبر استفاده کنید که پرستاران حرفه‌ای را به شما معرفی کنند.

بررسی و مصاحبه: بررسی رزومه و تجربه پرستارانی که مورد نظرتان هستند را انجام دهید. قبل از مصاحبه، لیستی از سوالات مربوط به تجربه، مهارت‌ها، رویکرد به برخورد با کودکان و سایر موارد مرتبط تهیه کنید.

مصاحبه و ارزیابی: با پرستارانی که انتخاب کرده‌اید مصاحبه کنید. این مصاحبه شامل سوالات مربوط به تجربه کاری، مهارت‌های مرتبط، رویکرد به مسائل مراقبتی و برخورد با موقعیت‌های خاص می‌شود. همچنین، می‌توانید از مواردی مانند مراجعه به مراکز آموزشی، بررسی مدارک تحصیلی و گواهی‌های مرتبط استفاده کنید.

بررسی مراجع: از مراجع قابل اعتمادی مانند مراجعه به گذشته کاری، بررسی مراجع ارائه شده و انجام بررسی‌های پس‌زمینه (مانند چک کردن مجوزها و مجوزهای حرفه‌ای) استفاده کنید.

توافق نهایی: پس از انجام مراحل بالا و انتخاب پرستار مناسب، توافقات نهایی را در مورد شرایط استخدام (مانند حقوق و شرایط کاری)، توقعات و نیازهای خانواده و سایر جزئیات مربوط به قرارداد کاری را صورت بدهید.

سوالات مهم در جلسه مصاحبه با پرستار کودک

در جلسه مصاحبه با پرستار کودک، می‌توانید از سوالات زیر برای ارزیابی تجربه، مهارت‌ها و شخصیت پرستار استفاده کنید:

تجربه کاری:

تجربه کاری شما در حوزه مراقبت از کودکان چقدر است؟

با چه گروه سنی‌هایی از کودکان کار کرده‌اید؟

آیا تجربه‌ای در مراقبت از کودکان با نیازهای ویژه دارید؟

مهارت‌ها و دانش فنی:

مهارت‌ها و تخصص‌های خاصی در مراقبت از کودکان دارید؟ (مانند تغذیه، تعامل با کودکان، تغییر پوشک، ایمنی و …

آیا دانشی درباره بیماری‌های متداول کودکان و رفتارهای مرتبط با آن‌ها دارید؟

استخدام پرستار کودک در منزل

رویکرد به مراقبت

چگونه به کودکان نزدیک می‌شوید و با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنید؟

چگونه مسائلی مانند تغییرات خلق و خو، برخوردهای غیرمنتظره و نیازهای اضافی کودک را مدیریت می‌کنید؟

چگونه با والدین در ارتباط هستید و گزارش می‌دهید؟

موقعیت‌های خاص

آیا تجربه‌ای در مراقبت از کودکان با نیازهای خاص یا بیماری‌های مزمن دارید؟

چگونه با مواقع اضطراری و وضعیت‌های غیرمنتظره مراقبت می‌کنید؟

تعامل و هماهنگی:

چگونه با والدین همکاری می‌کنید و ارتباط موثری با آن‌ها برقرار می‌کنید؟

آیا آمادگی و صبر کافی برای برخورد با تنش‌ها و مواقع دشوار در رابطه با کودکان و والدین دارید؟

موقعیت شغلی:

چه ساعت‌هایی در هفته و روز می‌توانید در دسترس باشید؟

آیا آمادگی برای انجام وظایف خانه‌داری مرتبط با کودکان (مانند آماده کردن غذا، تمیز کردن اتاق کودک و …) دارید؟

چه سطح حقوق و شرایط کاری را انتظار دارید؟

نحوه محاسبه دستمزد پرستار کودک

محاسبه دستمزد پرستار کودک می‌تواند براساس چندین عامل انجام شود. در زیر، به برخی از این عوامل و روش‌های محاسبه دستمزد پرستار کودک اشاره می‌کنم:

 1. بازار کار: یکی از عوامل اصلی در تعیین دستمزد پرستار کودک، شرایط بازار کار است. به عبارت دیگر، عرضه و تقاضا برای پرستاران کودک در منطقه مورد نظر. در مناطقی که تقاضای بالایی برای پرستار کودک وجود دارد و امکان دستیابی به پرستاران کودک کم است، قیمت‌ها معمولاً بالاتر است.
 2. سطح تجربه و تخصص: پرستاران کودک با سابقه کاری و تجربه بیشتر معمولاً می‌توانند دستمزد بیشتری درخواست کنند. تخصص‌های خاصی مانند مراقبت از کودکان با نیازهای ویژه (مانند مشکلات تغذیه‌ای یا نیازهای پزشکی خاص) هم می‌توانند به افزایش دستمزد منجر شوند.
 3. ساعات کاری: مدت زمان حضور پرستار کودک در منزل و ساعات کاری نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. پرستارانی که در ساعات غیر اداری یا شب کار می‌کنند، ممکن است دستمزد بیشتری دریافت کنند.
 4. موقعیت جغرافیایی: هزینه‌های زندگی و هزینه‌های عمومی در مناطق مختلف متفاوت است. در مناطق با هزینه‌های زندگی بالا، دستمزد پرستار کودک نیز معمولاً بیشتر است.
 5. خدمات اضافی: اگر پرستار کودک خدمات اضافی ارائه می‌دهد، می‌تواند دستمزد بیشتری درخواست کند. مثلاً، آموزش به والدین، آمادگی برای اورژانس‌های پزشکی یا پشتیبانی از توسعه کودک.
 6. تعداد کودکان: مراقبت از چندین کودک به طور همزمان نیاز به تلاش و منابع بیشتری دارد. بنابراین، پرستاران کودک ممکن است دستمزد بیشتری بگیرند.
 7. قوانین و مقررات محلی: در برخی مناطق، قوانین و مقررات محدودیت‌هایی برای حقوق و دستمزد پرستاران کودک تعیین کرده‌اند. توصیه می‌شود قوانین محلی را بررسی کنید و از رعایت آنهتوصیه می‌شود قوانین محلی را بررسی کنید و از رعایت آنها اطمینان حاصلکنید.

متن قرارداد پرستار کودک در منزل

در اینجا مثالی از یک قرارداد پرستار کودک در منزل را برای شما آورده‌ام. لطفاً توجه داشته باشید که این فقط یک نمونه است و قبل از استفاده، بهتر است با یک وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه مشورت کنید و قرارداد را بر اساس نیازها و قوانین محلی خود تنظیم کنید

استخدام پرستار کودک در منزل

خلاصه

استخدام پرستار کودک در منزل امری اساسی و بسیار حیاتی برای والدین است که به دنبال مراقبت حرفه‌ای و مهربانانه برای فرزندان خود هستند. این فرایند توجه و دقت ویژه‌ای از طرف والدین می‌طلبد تا بتوانند پرستار مناسبی را انتخاب کنند که توانمندی‌های مورد نیاز برای مراقبت از کودکان را داشته باشد.

یکی از اصول اساسی در استخدام پرستار کودک، تخصص و تجربه‌ی حرفه‌ای آنان است. پرستاران متخصص کودکان دارای آموزش‌های مرتبط با رشد و توسعه فرزندان و همچنین مهارت‌های اورژانسی و پزشکی هستند. این تخصص‌ها امکان ارائه مراقبت بهینه در شرایط مختلف از جمله بیماری‌های معمول کودکان و وضعیت‌های اورژانسی را فراهم می‌کند.

استخدام پرستار کودک در منزل

همچنین، انتخاب پرستار مناسب باید با توجه به نیازها و ویژگی‌های خاص هر خانواده انجام شود. ارتباط نزدیک و مثبت پرستار با کودکان و توانایی در ارتباط با والدین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ارتباطات به فرآیند مراقبت و توسعه سلامت کودکان افزوده و از اطمینان والدین در مورد مراقبت ارائه شده توسط پرستار حمایت می‌کند.

استخدام پرستار کودک در منزل همچنین به والدین این امکان را می‌دهد تا به راحتی تعادلی میان زندگی حرفه‌ای و مراقبت از فرزندان خود برقرار کنند. این امر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا والدین می‌توانند به بهترین نحو ممکن به توسعه و رشد سالم فرزندان خود اختصاص دهند.

در نهایت، استخدام پرستار کودک در منزل ارتقاء سطح مراقبت و اطمینان والدین در مورد سلامت و رشد فرزندانشان می‌باشد. با انتخاب یک پرستار متخصص و با تجربه، والدین می‌توانند بهترین اقدامات را برای سلامت و رشد کودکانشان انجام دهند و از دوران کودکی آنان به بهترین نحو مراقبت کنند.

خدمات پرستاری رز برترین و معتبرترین مرکز خدمات پرستاری در سطح تهران ، در راستای ارائه خدمات بهتر به هم میهنان گرامی، در نظر دارد با استخدام پرستار کودک شبانه روزی در منزل کادر حرفه ای خود را تکمیل کند.متقاضیان استخدام پرستار کودک شبانه روزی در منزل با تکمیل فرم استخدام در لینک زیر می توانند اطلاعات خود را تکمیل نموده و ما را در راستای خدمت به بیماران و سالمندان و هم میهنان عزیز یاری نمایند.

از زمانی که تصمیم گرفته بودیم از خدمات پرستاری کودک شما استفاده کنیم، تمام تجربه‌ی ما با شما بی‌نظیر و بسیار رضایت‌بخش بوده است. از لحظه‌ی اول تا آخرین لحظه، حرفه‌ای بودید و همیشه تمرکز کاملتان بر روی رفتارها و نیازهای فرزندمان بود.
یکی از نکاتی که بیشتر ما را متاثر کرد، این بود که پرستار ماهری بودید و به شیوه‌ای که با فرزندمان برخورد می‌کردید، می‌توانستید ارتباط دوطرفه و دوستانه‌ای برقرار کنید. این برای ما بسیار مهم بود، چرا که فرزندمان احساس کرد که تحت مراقبت یک فرد مهربان و قابل اعتماد قرار دارد.
علاوه بر این، حس مسئولیت‌پذیری و اطمینان که از شما دریافت کردیم، بسیار بزرگ بود. هر زمان که سوالات یا نیازهای ما پیش می‌آمد، شما همیشه در دسترس بودید تا به ما کمک کنید.
از همه‌ی اینها مهم‌تر، این بود که فرزندمان همیشه با لبخندی در لب و با حال و هوای خوب بعد از هر جلسه با شما بازگشت. این نشان‌دهنده‌ی این است که فرزندمان احساس خوبی در کنار شما داشته و از زمانی که با شما بوده، لذت برده است.
با ارزوی تداوم موفقیت و شادی در ارائه خدمات حرفه‌ای و مهربانانه‌ی شما. با اطمینان می‌توانیم بگوییم که شما بهترین انتخاب برای مراقبت از کودکان هستید.
با تشکر و ارزوی بهترین‌ها.

 

جهت استخدام و فعالیت در این حوزه می توانید از طریق شماره تماس های زیر اقدام نمایید. استخدام پرستار کودک

۹۱۳۲ ۷۶ ۴۴ – ۰۲۱

۹۱۰۸ ۷۶ ۴۴ – ۰۲۱

سوالات متداول

پرستار کودک در منزل چه وظایفی دارد؟

مراقبت از سلامت و ایمنی کودک

مراقبت و تربیت کودک

فراهم کردن مراقبت‌های روزانه

ارتباط با والدین.

آیا استخدام پرستار کودک در خانه به صورت شبانه روزی امکان پذیر است؟

بله، استخدام پرستار کودک در خانه به صورت شبانه روزی امکان‌پذیر است. استخدام پرستار کودک شبانه روزی در خانه می‌تواند برای والدینی که نیازمندی‌های خاصی برای مراقبت از کودک خود در ساعات شب دارند، مناسب باشد. این شامل والدینی است که در شب کار می‌کنند، نیاز به استراحت در طول شب دارند یا به هر دلیل دیگری نیاز به پرستاری شبانه روزی برای کودکانشان دارند.

چه خدماتی را پرستار کودک در منزل ارائه می‌دهد؟

پرستار کودک در منزل مسئولیت مراقبت و نگه‌داری از کودک را بر عهده می‌گیرد. این خدمات شامل تغذیه، بهداشت شخصی، فعالیت‌های سرگرمی، نظارت بر خواب و استراحت کودک و دیگر نیازهای روزانه آنها می‌شود.

چگونه پرستار کودک در منزل را انتخاب کنیم؟

مراحل زیر را می‌توانید دنبال کنید:

 1. جمع‌آوری اطلاعات و مشخص کردن نیازها
 2. جستجو و انتخاب نامزدانمصاحبه و ارزیابی نامزدان
 3. بررسی مراجع
 4. بررسی مدارک و مجوزها

مراحل نهایی: بعد از مصاحبه با نامزدها، می‌توانید مراحل نهایی انتخاب را آغاز کنید. این شامل انجام بررسی‌های مربوط به پیشینه نامزدان مانند بررسی مجرمانه، چک کردن مراجع و پیشنهاد قرارداد یا توافقنامه است.

استخدام پرستار کودک در تهران شیپور

استخدام یک پرستار ماهر و متعهد برای مراقبت از کودکان در منزل یکی از تصمیمات مهمی است که والدین مدنظر قرار می‌دهند. در شیپور تهران، ما به دنبال تشکیل یک تیم برتر از پرستاران کودک هستیم که دارای تجربه و تخصص لازم در زمینه مراقبت از کودکان هستند.

پرستاران ما با داشتن آموزشات متخصصانه و تجربه وسیع در زمینه مراقبت از کودکان، توانمندی ارائه مراقبت حرفه‌ای و مهربانانه را دارند. آن‌ها با داشتن مهارت‌های اورژانسی و پزشکی قوی، در هر نوع وضعیت اورژانسی یا بیماری، بهترین مراقبت را فراهم می‌کنند.

همچنین، پرستاران ما دارای استعداد در برقراری ارتباط نزدیک با کودکان هستند و می‌توانند محیطی دوستانه و آرام برای آن‌ها فراهم کنند. این ارتباط صمیمی و مثبت باعث می‌شود که کودکان احساس امنیت و راحتی کنند.

استخدام پرستار کودک در تهران، به والدین این امکان را می‌دهد تا به بهترین شکل ممکن به رشد و توسعه سالم فرزندان‌شان توجه کنند. در کنار این، آن‌ها می‌توانند از مراقبت متخصصانه و مهربانانه تیم پرستاران ما بهره‌برند و به دنیای کودکان‌شان اطمینان حاکم سازند.

استخدام پرستار کودک در کرج شیپور

استخدام یک پرستار ماهر و متعهد برای مراقبت از کودکان در منزل یک گام مهم به سوی اطمینان و آرامش والدین است. در شهر کرج، ما به دنبال توسعه یک تیم متخصص از پرستاران کودک هستیم که علاوه بر داشتن مهارت‌ها و تخصص‌های فنی، ارتباط بسیار صمیمی با کودکان داشته و محیطی دوستانه و محبت‌آمیز ایجاد کنند.

پرستاران ما مجهز به دانش و تجربه لازم در زمینه مراقبت از کودکان هستند و توانایی ارائه مراقبت موثر در هر زمان ممکن می‌باشند. آن‌ها مهارت‌های اورژانسی و پزشکی دارند که در صورت بروز هرگونه وضعیت اورژانسی یا بیماری، می‌توانند به سرعت واکنش نشان دهند.

علاوه بر توانایی‌های فنی، پرستاران ما دارای قدرت برقراری ارتباط مثبت با کودکان و ایجاد یک محیط دوستانه و آرام می‌باشند. آن‌ها توانمندند با شناخت دقیق از نیازها و تمایلات هر کودک، به والدین اطمینان دهند که فرزندانشان در دستان مراقبت‌کنندگان ماهر و مهربان هستند.

استخدام پرستار کودک در کرج، منطقه شیپور، به والدین فرصت می‌دهد تا به بهترین شکل ممکن به رشد و توسعه سالم فرزندان‌شان توجه کنند، در حالی که از ارائه مراقبت‌های متخصصانه و محبت‌آمیز توسط تیم پرستاران ما بهره‌برند.

خدمات ما

پزشک فوق تخصص گوارش و کبد در منزل استخدام کمک بهیار

پزشک فوق تخصص خون و آنکولوژی در منزل

پزشک فوق تخصص کلیه (نفرولوژی) در منزل

پزشک فوق تخصص روماتولوژی در منزل

پزشک فوق تخصص غدد در منزل

پزشک فوق تخصص قلب و عروق در منزل

پزشک فوق تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در منزل استخدام پرستار کودک

پزشک فوق تخصص جراحی اطفال در منزل

پزشک فوق تخصص جراحی توراکس در منزل

پزشک فوق تخصص جراحی قلب و بای پس قلبی در منزل

پزشک فوق تخصص جراحی عروق محیطی و تروما در منزل

پزشک فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی در منزل

پزشک متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) در منزل

پزشک متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست) 

پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب در منزل

پزشک متخصص جراحی زنان و زایمان در منزل

پزشک متخصص جراحی گوش و حلق و بینی در منزل

پزشک متخصص کودکان در منزل

پزشک متخصص مـغز و اعـصاب (نورولوژیست) در منزل

پزشک متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان) در منزل

پزشک متخصص پوست و مومتخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی) در منزل استخدام پرستار کودک

پزشک متخصص ایمونولوژی و آلرژی در منزل

پزشک متخصص چشم پزشکی در منزل

پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در منزل 

پزشک متخصص پزشکی ورزشی در منزل

مراقبت های ویژه پرستاری بیماران ICU دادن دارو به سالمندان

مراقبت های ویژه پرستاری بیماران CP

مراقبت های ویژه پرستاری بیماران CCU

مطالب دیگر

فیزیوتراپی در منزل

اجاره بای پپ ارزان

اجاره مانیتور علائم حیاتی ارزان

اجاره ساکشن ارزان

اجاره صندلی ماساژور ارزان

وظایف پرستار بخش ICU

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

استخدام پرستار کودک در منزل
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]