• تلفن: 5346 2842 - 021
 • ایمیل: info@ccuicu.com
 • ساعات کاری: شبانه روزی

مطالب دیگر

 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار سالمند در تجریش

    یکی از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، اعزام پرستار سالمند می باشد ( پرستار سالمند در تجریش )، به همین جهت در این مطلب قصد داریم تا توضیحاتی را...

  ادامه مطلب
 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار سالمند در پاسداران

    یکی از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، اعزام پرستار سالمند می باشد ( پرستار سالمند در پاسداران )، به همین جهت در این مطلب قصد داریم تا توضیحاتی را...

  ادامه مطلب
 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار سالمند در الهیه

    یکی از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، اعزام پرستار سالمند می باشد ( پرستار سالمند در الهیه )، به همین جهت در این مطلب قصد داریم تا توضیحاتی...

  ادامه مطلب
 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار کودک در تهران ارزان

    یکی دیگر از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، پرستاری از کودک ( پرستار کودک در تهران ارزان ) می باشد. به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب...

  ادامه مطلب
 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار کودک در تهران

    یکی دیگر از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، پرستاری از کودک ( پرستار کودک در تهران ) می باشد. به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب توضیحاتی...

  ادامه مطلب
 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار کودک شمال تهران

    یکی دیگر از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، پرستاری از کودک ( پرستار کودک در شمال تهران ) می باشد. به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب...

  ادامه مطلب
 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار کودک در گیشا

    یکی دیگر از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، پرستاری از کودک ( پرستار کودک در گیشا ) می باشد. به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب توضیحاتی...

  ادامه مطلب
 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار کودک در ونک

    یکی دیگر از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، پرستاری از کودک ( پرستار کودک در ونک ) می باشد. به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب توضیحاتی را...

  ادامه مطلب
 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار کودک در میرداماد

    یکی دیگر از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، پرستاری از کودک ( پرستار کودک در میرداماد ) می باشد. به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب توضیحاتی...

  ادامه مطلب
 • وظایف پرستار بخش ICU | مهارت های حرفه ای و فنی پرستار بخش ICU
  ۲۳
  شهریور

  پرستار کودک در شرق تهران

    یکی دیگر از خدمات شرکت خدمات پرستاری رز، پرستاری از کودک ( پرستار کودک در شرق تهران ) می باشد. به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب...

  ادامه مطلب
همین حالا تماس بگیرید